სამშაბათი, 23 ივლისი, 2024

team_1_1

Mishel Marsh

Switzerland Guideteam_1_2

Michel Richard

Maldivs Guideteam_1_3

Famhida Ruko

Iceland Guideteam_1_4

Alex Anfantino

Indonesia Guideteam_1_5

Joseph Carter

Morokko Guideteam_1_6

David Danial

Argentina Guideteam_1_7

Joseph Kariban

Canada Guideteam_1_8

Laniart Carter

London Guide